โปรบิลด์ รับสร้างบ้าน จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มงานธุรกิจก่อสร้าง ที่รับสร้างบ้านให้กับลูกค้าที่มีที่ดินเปล่า โปรบิลด์ เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มผู้ประกอบการทางด้านอสังหาริมทรัพย์ และสถาปนิก วิศวกร ที่มากด้วยประสบการณ์ทางด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม การสร้างบ้านบนที่ดินเปล่า เป็นงานที่โปรบิลด์ ทำมากันอย่างต่อเนื่อง จนมีลูกค้าเกิดขึ้นมากมายในอดีต และปัจจุบัน โปรบิลด์จึงมีความประสงค์ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยปรับปรุงแล้วมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น งานแบบ งานบริการ วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของโปรบิลด์ คือ ความมุ่งมั่นที่จะบริการลูกค้าในทุก ๆ ด้าน และซื่อสัตย์ จริงใจกับลูกค้า และเน้นศักยภาพในการทำงาน โดยสามารถเห็นได้จากจำนวนของผู้ก่อสร้าง(คนงาน) ที่ทางบริษัทจัดสรรให้กับลูกค้าในแต่ละ Site งาน

แบบบ้านแนะนำ

  ราคา: 2,415,500 บาท ราคา: 2,943,000 บาท ราคา: 2,911,800 บาท